Công ty tnhh xd & tm hà thành ninh bình
Thương Hiệu Uy Tín, Niềm Tin Tưởng Cho Mọi Công Trình

Gói SMP8 Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

Khách hàng: PTSC POWER

Nhà thầu chính: JV of JGC, Chiyoda, SK and Technip

Thời gian: 06/2015 – 6/2016

Mô tả dự án: SMP8 Package: Prefab. of ~200,000 DI, Mechanical Equipment and Piping at Site.

     GIW Pack ge: Geo Investigation Work of Crude Oil Pipeline (Onshore 800m và offshore 280m.)

 

Top
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/nhhatm4w/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247